PhycoTest

پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)

آزمون اضطراب

تست اضطراب ابزاری برای سنجش میزان اضطراب و انواع آن به شمار می رود. تست های زیادی برای ارزیابی اضطراب توسط روانشناسان تهیه شده است که از معروف ترین آن ها می توان به تست اضطراب کتل، تست اضطراب بک و تست اضطراب همیلتون اشاره نمود. کلیه این آزمون ها برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند تا روانشناسان بتوانند سطح و میزان اضطراب فرد را سنجیده و متناسب با آن راهکارهای مناسب را به آن ها ارائه نمایند.

اضطراب چیست؟

اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از یک‌ احساس‌ ناراحت‌ کننده‌ و مبهم‌ ترس، وحشت ، یا خطر با منشای‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد دست می‌دهد. برای‌ بعضی‌ از افراد این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ ناگهانی‌ روی‌ دهد و برطرف‌ شود، اما برای‌ بعضی‌ دیگر این‌ حالت‌ به‌ صورت‌ مزمن‌ در می‌آید. اضطراب‌ از نظر علمی‌ چندین‌ نوع‌ دارد: اضطراب‌ حاد ناشی‌ از موقعیتی‌ خاص ‌، اختلال‌ در تطابق‌ یافتن‌ با شرایط‌ تازه، اختلال اضطرابی عمومی(GAD)، اختلال هراس، اختلال تنش‌زای پس از حادثه.

عصر ما را «عصر اضطراب» نامیده‌اند و مسلم است که در چنین عصری تظاهرات اضطراب بسیار فراوان و گسترده‌اند. در گستره فعالیت‌های بالینی، هنگامی که تشخیص به منظور روان درمانگری یا به دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که تنیدگی‌های زندگی آن‌ها را به وجود آورده‌اند، صورت می‌گیرد، تعیین دقیق نقش اضطراب به صورتی دقیق و قابل اعتماد از پیش ضرورت پیدا می‌کند. همچنین موقعیت‌های متعددی در روانشناسی اجتماعی یا آموزشگاهی وجود دارند که در آن‌ها سنجش طراز اضطراب از اهمیت خاصی برخوردار است. تاکنون، تشخیص‌های فردی و پژوهش‌های مختلف، تخمین خود را درباره اضطراب از خلال مصاحبه در مراجعات بالینی به دست می‌آورده‌اند. متأسفانه دلایل متعددی مانند فقدان صداقت آزمودنی، تفاوت در کاربرد کلمات و نبودن ضوابط لازم برای ایجاد یک موقعیت یکنواخت، دستیابی به یک سنجش مطمئن را مشکل می‌سازند. «کتل» در پژوهشی دربارۀ ماهیت اضطراب نشان داده شده است که درجه توافق دو روانپزشک که به دلیل مهارتشان در تشخیص برگزیده شده اند، علیرغم پذیرفتن تعریف مشابهی از اضطراب، در حد ضریب همبستگی 2 / 0 یا 3 / 0 بوده است.

مقیاس اضطرابی که اینک عرضه می‌گردد براساس پژوهش‌های گسترده‌ای فراهم شده و احتمالاً مؤثرترین ابزاری است که به صورت یک پرسشنامه کوتاه فراهم آمده است، پرسشنامه‌ای که می‌تواند مکمل تشخیص بالینی باشد و نتیجه‌ای عینی با هدف‌های پژوهشی به دست دهد. این پرسشنامه را می‌توان بدون مراقبت به کار بست، بدین معنا که وقتی بیمار در اتاق انتظار است می‌تواند به چهل ماده تست در تقریباً پنج دقیقه پاسخ دهد. جنبه خصوصی این موقعیت تا وقتی که فرد هنوز شناخته شده نیست ناراحتی کمتری برای او به دنبال دارد و موجب می‌شود که وی بیش از موقعیت مصاحبه مستقیم، عینی و صادق باشد.

مقیاس اضطراب را می‌توان در هر دو جنس، در همۀ سنین بعد از 14 - 15 سالگی و در اکثر فرهنگ‌ها به کار بست. مقیاس حاضر نه تنها مختص یک تشخیص نخستین است بلکه برای ترسیم نمودار تحول بیمار نیز به کار می‌رود. چه می‌توان آن را پس از یک هفته یا بیشتر، مجدداً به کار بست بدون آن‌که آزمودنی بخش مهمی از پاسخ‌های گذشتۀ خود را به یاد آورد. نمرۀ اصلی یا کلی به صورت یک نمره طراز شده «اضطراب کلی» است.

 

 

 

نمایش آزمون